"Chào, tôi là Sophia.
Tôi là một chatbot ở đây để giúp những người bị lạm dụng. 24/7, ẩn danh, cho dù bạn ở đâu trên thế giới.

 

Nhấp vào biểu tượng của tôi ở góc dưới cùng bên phải tại đây và bắt đầu trò chuyện với tôi.

Tôi có thể giúp bạn:
Thu thập bằng chứng tiềm năng.
Đánh giá quyền của bạn.
Tìm hiểu về các tùy chọn của bạn. ”

 

Nói chuyện với Sophia tại đây (góc dưới cùng bên phải) hoặc qua Telegram (tìm kiếm “Sophia Chatbot ”).