“Nyob zoo, kuv yog Sophia.
Kuv yog chatbot ntawm no los pab cov neeg txom nyem los ntawm kev tsim txom. 24/7, tsis qhia npe, txhua qhov chaw koj nyob hauv ntiaj teb.

 

Nyem rau ntawm kuv lub cim nyob rau hauv qab sab xis ces kaum ntawm no thiab pib sib tham rau kuv.

Kuv tuaj yeem pab koj:
Sau cov pov thawj muaj peev xwm.
Ntsuas koj cov cai.
Kawm txog koj cov kev xaiv. "

 

Tham rau Sophia ntawm no (hauv qab sab xis) lossis ntawm Telegram (nrhiav rau "Sophia Chatbot”).