“Helo, rydw i Sophia.
Rwy'n chatbot yma i helpu pobl sy'n dioddef o gamdriniaeth. 24/7, yn ddienw, ble bynnag yr ydych yn y byd.

 

Cliciwch ar fy eicon yn y gornel dde isaf yma a dechrau sgwrsio â mi.

Gallaf eich helpu:
Casglu tystiolaeth bosibl.
Aseswch eich hawliau.
Dysgwch am eich opsiynau.”

 

Sgwrsiwch i Sophia yma (cornel dde isaf) neu drwy Telegram (chwiliwch am “Sophia Chatbot”).